Beboerdemokrati

Når du bor i en almen boligorganisation, får du mere end et godt sted at bo. Du får også indflydelse gennem et stærkt beboerdemokrati. Du er med til at bestemme standarden i boligerne, og du vælger de medbeboere, der skal være dine talsmænd.
Hvert år bliver der afholdt afdelingsmøder (budgetmøder), hvor alle beboere i afdelingen kan møde op og give deres stemme i forhold til, hvordan afdelingen skal udvikle sig fremadrettet. Det er her, hvor:

- der bliver valgt bestyrelser i hver afdeling
- budgetterne for afdelingen bliver godkendt
- afdelingens beboere skal tage stilling til alle indkomne forslag.