Du er her:

Privatliv

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
I FORBINDELSE MED ADMINISTRATION AF VENTELISTE

 rev. 17. januar 2024

1. INDLEDNING
1.1 Som opnoteret på vores venteliste www.Boligsilkeborg.dk (herefter "BoligSilkeborg") behandler vi en række oplysninger om dig elektronisk. Som dataansvarlig er vi forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler, og hvad formålet med behandlingen er mv. Dette kan du læse om i de følgende afsnit

1.2 BoligSilkeborg ejes og drives i fællesskab af AAB Silkeborg (CVR. 38204319), Arbejdernes Byggeforening (CVR 38239619) og Silkeborg Boligselskab (CVR 27194516).


2. FORMÅL MED BEHANDLINGEN
2.1 Når du opnoterer dig på vores venteliste, bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende, kontakte dig med boligtilbud og informere dig om nyheder relateret til din boligsøgning.

2.2 Vi skal endvidere bruge oplysningerne, når vi skal kontakte dig om betaling af gebyr, således at du kan bevare din plads på ventelisten.

2.3 De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten samt den eventuelle senere udlejning af bolig til dig (se afsnit 4).


3. PERSONOPLYSNINGER OG BEHANDLINGSGRUNDLAG
3.1 Som led i opnoteringen på ventelisten behandler vi følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, fødselsdato (ved fuldt cpr-nr., kræves samtykke), e-mailadresse, tildelt ansøgernummer, telefonnummer/mobiltlf., oplysninger om ægtefælle/samlever i relevant omfang, antallet af børn i relevant omfang samt oplysninger om ønsker til den bolig, du søger, herunder om du har særlige behov eller ønsker. Såfremt der er søgning til studieboliger, indsamler vi yderligere oplysninger om uddannelsens art, starttidspunkt samt uddannelsens forventede sluttidspunkt.

3.2 Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne identificere dig og dine boligønsker, således at vi kan tilbyde dig en passende bolig samt kontakte dig om nyheder relateret til din boligsøgning.

3.3 Vi behandler endvidere oplysninger om betaling af ajourføringsgebyr samt oprykningsgebyr, herunder om betalingsformerne Dankort/kreditkort/MobilePay. Vi benytter ePay som betalingsformidler (hedder nu Bambora/World Online). Selskabet og løsningen er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er de ansvarlige for, at kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som er opstillet i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Læs mere her. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet oplysningerne er nødvendige for at kunne opfylde den aftale om betaling af ventelistegebyr, vi har indgået med dig.

3.4 Derudover kan vi behandle oplysninger om dine eventuelle særlige behov med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, som i visse sammenhænge kan give dig fortrinsret på vores venteliste. Vi kan behandler disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan overholde en forpligtelse, som fastsat i anden lovgivning mv. eller forfølge en legitim interesse, der udspringer af anden lovgivning mv., jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 2. Sådan lovgivning er bl.a. bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.


4. KATEGORIER AF MODTAGERE
4.1 De enkelte boligorganisationer under BoligSilkeborg anvender personoplysningerne fra BoligSilkeborg til oprettelse af et nyt lejeforhold, når den boligsøgende har accepteret tilbuddet. Oprettelsen af lejeforholdet sker i de respektive boligorganisationers administrative systemer. Boligorganisationerne har databehandleraftaler med leverandørerne af disse systemer.

Boligorganisationerne har databehandleraftaler med leverandørerne af disse systemer, hvilket sikrer at oplysningerne behandles og opbevares i henhold til forskrifterne i databeskyttelsesforordningen.

Der sker ikke samkøring eller udveksling af data omkring det enkelte leje- og kundeforhold på tværs af boligorganisationerne.

Hvis du flytter ind i en af de afdelinger som er tilknyttet en boligsocial helhedsplan, udleverer boligorganisationen ved indflytningen dit navn, adresse samt mobiltlf-nr. til den boligsociale vicevært, som boligorganisationen har tilknyttet helhedsplanen. Oplysningerne bruges til at skabe første kontakt med henblik på at formidle tilbud om et velkomstbesøg.

4.2 Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os.

4.3 Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af BoligSilkeborg.dk. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i databeskyttelsesloven.

5. SLETNING
5.1 BoligSilkeborg opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for BoligSilkeborg at opbevare oplysningerne. Perioden vil under normale omstændigheder være i 5 år efter seneste betalte medlemsgebyr.

5.2 Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mail, eller hvis du ikke længere ønsker at bruge de tjenester, som du eventuelt har tilmeldt dig på BoligSilkeborg.dk, er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved enten at logge ind på din profil på BoligSilkeborg.dk eller sende en e-mail til: info@BoligSilkeborg.dk

5.3 Du kan til enhver tid anmode om at blive slettet fra ventelisten, jf. pkt. 6 nedenfor.


6. INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER MV.
6.1 Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

6.2 Du har i den forbindelse ret til at:

- anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning (se databeskyttelsesforordningens artikel 15),

- anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16),

- anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17),

- anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18),

- anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (se databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt

- gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21).

6.3 Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.

6.4 Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

6.5 Du har som nævnt ret til at gøre indsigelse over vores behandling af dine personoplysninger, og du kan – hvis du fx ikke er enig i vores afgørelse i forhold til din indsigelse – klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor).


7. KONTAKTOPLYSNINGER
7.1 Boligorganisationens kontaktoplysninger er:

AAB Silkeborg         Arbejdernes Byggeforening       Silkeborg Boligselskab
Borgergade 103      Færgegården 1                         Vestergade 91B
8600 Silkeborg        8600 Silkeborg                        8600 Silkeborg
87227272               86823788                               86825144

info@boligsilkeborg.dk


7.2 Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

 

COOKIES POLITIK

Denne cookie politik gælder for BoligSilkeborg.dk, som i fællesskab ejes og drives af AAB Silkeborg (CVR. 38204319), Arbejdernes Byggeforening (CVR. 38239619) og Silkeborg Boligselskab (CVR. 27194516).

HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus. Filen er således en passiv fil. Hvis du vil vide mere om cookies, og hvordan de fungerer, kan du besøge www.allaboutcookies.org.

HVORFOR BRUGER VI COOKIES?
Når du besøger BoligSilkeborg.dk placeres der, efter dit samtykke, en cookie på dit ITudstyr. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser (f.eks. Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Safari, etc.) og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer BoligSilkeborgs webserver, når du besøger BoligSilkeborg.dk og registrerer anvendelsen heraf.

Hos boligsilkeborg.dk bruger vi egne cookies og cookies fra 3. part til at indsamle og behandle oplysninger om dig til følgende formål:
 til at understøtte websitets funktionalitet, med henblik på at give dig en bedre
brugeroplevelse.
 til at lave statistiske analyser af din brug af websitet for at forbedre din brugeroplevelse.

SAMTYKKE TIL COOKIES
Når du besøger boligsilkeborg.dk første gang bliver du bedt om dit samtykke til at vi anvender cookies samt at vi indsamler oplysninger omkring dig. Du har selv muligheden for at vælge på hvilket niveau vi må indsamle dine data;
 Nødvendige
 Funktionelle
 Statistiske
 Marketing
 Uklassificerede

Du kan til enhver tid se, hvilke cookies der sættes, hvem der sætter dem, formål, udløbsdato og om de sættes af 3. part. 

Ønsker du ikke at give samtykke til cookies, skal du vælge alle fra og trykke på ”Afvis alle”. 

Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage med omgående virkning. Vær opmærksom på at du ikke kan fravælge ”Nødvendige cookies” da de er en forudsætning for, at siden kan fungere.

COOKIES FRA 3. PART
På BoligSilkeborg.dk anvender vi cookies fra Google Analytics for at analysere hvordan brugernes adfærd er på hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din adfærd (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på centrale servere hos Google. Dette sker i overensstemmelse med de aftaler, BoligSilkeborg har indgået med Google. 

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til
tredjepart, hvis loven kræver det, eller hvis tredjepart behandler oplysningerne på Googles 
vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies: En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv. En session cookie, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser.

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.

DEAKTIVERING AF COOKIES
Hvis du ikke ønsker at tillade brug af cookies på vores hjemmeside, har du mulighed for at
afvise dem, eller deaktivere dem på et senere tidspunkt, direkte i din browser. Vi
anbefaler, at du bruger følgende vejledninger til, hvordan du fjerner cookies i de forskellige
browsere:

 Vejledning til at fjerne cookies fra Internet Explorer
 Vejledning til at fjerne cookies fra Mac OS
 Vejledning til at fjerne cookies fra Google Chrome
 Vejledning til at fjerne cookies fra Microsoft Edge
 Vejledning til at fjerne cookies fra Mozilla Firefox
 Vejledning til at fjerne cookies fra iPad, iPhone, iPod touch


HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Det er vigtigt for BoligSilkeborg, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på BoligSilkeborg.dk er begrænset til betroede medarbejdere, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om oplysninger om dig håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Ved betalinger via BoligSilkeborg.dk krypterer vi alle dine kontooplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under betalingstransaktionen. Bemærk, at siden, hvor du giver dine kortoplysninger også ser anderledes ud end resten af websiden. Dette skyldes betalingskortindustriens krav om, at siden skal være sikker og oplysninger krypterede.

BoligSilkeborg har en overordnet persondatapolitk, som også gælder for brug af cookies.
Du kan læse mere her. https://boligsilkeborg.dk/om-boligsilkeborg/privatliv/

 

SMS POLITIK

Denne SMS politik gælder for BoligSilkeborg.dk, som i fællesskab ejes og drives af AAB Silkeborg (CVR. 38204319), Arbejdernes Byggeforening (CVR. 38239619) og Silkeborg Boligselskab (CVR. 27194516).

BoligSilkeborg anvender sms services i den daglige opgaveløsning

I forbindelse med din registrering som boligsøgende i BoligSilkeborg, har du haft mulighed for at angive dit mobiltlf.nr.

I BoligSilkeborg.dk, anvender vi SMS adviseringer om, at BoligSilkeborg har sendt dig et tilbud. SMS´en kan ikke besvares. Adviseringerne sker kun såfremt du har indtastet dit mobilnummer og udsendelsen sker via BoligSilkeborgs egne systemer.

Du kan til enhver tid slette dit mobiltelefonnummer på ”min side”, hvorefter adviseringerne stoppes. Ved udmelding som aktiv søgende i BoligSilkeborg ophører servicen automatisk.

Udmeldingen kan ske via mail til info@BoligSilkeborg.dk eller ved direkte henvendelse til én af partnerne i BoligSilkeborg.

 Boligorganisationens kontaktoplysninger er:

AAB Silkeborg         Arbejdernes Byggeforening       Silkeborg Boligselskab
Borgergade 103      Færgegården 1                         Vestergade 91B
8600 Silkeborg        8600 Silkeborg                        8600 Silkeborg
87227272               86823788                               86825144

info@boligsilkeborg.dk